ODABIR VELIČINA RAME

Na slici je prikazano mjerenje veličine rame.

WOB, ROCK MACHINE, SPRING:

14″    – za visinu 155 cm – 165 cm
16.5″ – za visinu 165 cm – 175 cm
19″    – za visinu 175 cm – 185 cm
21.5″ – za visinu 185 cm – 195 cm
23″    – za visinu 195 cm – 205 cm

SCOTT:

S     – za visinu 162 cm – 170 cm
M    – za visinu 168 cm – 178 cm
L     – za visinu 176 cm – 187 cm
XL   – za visinu 185 cm – 197 cm
XXL – za visinu od 193 cm na više

Napomena:
Navedene veličine rama približno odgovaraju standardima za pojedinu visinu čovjeka.

Najlakši odabir osobne veličine rame je da sjedalo podesite na visinu 6 do 8 cm iznad rame. Sada sjedalo mora biti u visini kuka. Dodatna kontrola: nožni prsti u tom slučaju moraju dodirivati tlo, a koljeno je ispruženo kad je peta na pedali.
Tako odabrana veličina rame ne mora biti i konačna. Ovisno o proporcijama tijela i nogu, može se odabrati ona koja je najugodnija položaju vožnje.